از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه

خانه
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

​​

شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌ گهر باهدف ایجاد ارزش ز​​وده وبا توجه به معادن غنی سنگ آهن در منطقه سیرجان، در نزدیک‌ترین فاصله به شرکت صنعتی و معدنی گل‌ گهر در حال احداث می‌باشد. این شرکت در حال حاضر با بهره جستن از دانش و فن‌آوری روز دنیا و توان داخلی در حال ساخت یکی از پیشرفته‌ترین کارخانجات تولید آهن و فولاد در سطح منطقه است. در این راستا احداث کارخانه احیاء مستقیم با ظرفیت سالیانه ۳٫۴ میلیون تن آهن اسفنجی ​و کارخانه فولاد سازی و نورد ورق با ظرفیت سالیانه ۳ میلیون تن اسلبو ورق های فولادی در دو فاز به شرح ذیل برنامه ریزی و در حال اجرا می باشد:
فاز یک : احداث یک واحد مگامدول آهن اسفنجی به ظرفیت سالیانه۱٫۷ میلیون تن و یک واحد فولادسازی به روش اسلب نازک ، به ظرفیت سالیانه ۱٫۵ میلیون تن و نورد پیوسته به ظرفیت سالیانه ۳ میلیون تن ورق .
فاز دو : احداث یک واحد مگامدول آهن اسفنجی به ظرفیت سالیانه۱٫۷ میلیون تن و یک واحد فولاد سازی به روش اسلب نازک ، به ظرفیت سالیانه ۱٫۵ میلیون تن​​


​​​​

انتصاب مدیر عامل جدید

انتصاب مدیر عامل جدید

جناب آقای مهندس محمد محیاپور به عنوان مدیریت عامل شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر منصوب گردید.


آگهی مزایده عمومی شماره Ei/97/01 فروش 30,000 تن آهن اسفنجی

آگهی مزایده عمومی شماره Ei/97/01 فروش 30,000 تن آهن اسفنجی

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﮔﻞ ﮔﻬﺮ(ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص) در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات ﻣﻘﺪار 30,000 ﺗﻦ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﺗﺮم ﺗﺤﻮﯾﻞ Ex Works از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.جهت دریافت اسناد مزایده بر روی عکس بالا کلیک نمایید.
همزمان با حضور رئیس جمهور  در گل گهر انجام گرفت .

همزمان با حضور رئیس جمهور در گل گهر انجام گرفت .

 با دستور  ریس  جمهور  و با حضور  دکتر سرقینی  معاون  امور معادن  وصنایع  معدنی    وزارت صنعت ، فاز  گوهر از کارخانجات شرکت توسعه آهن و فولاد  افتتاح شد ....

شرکت های هم گروه

شرکت صنعتی و معدنی گل گهر